V Halozah najbolj moderna polnilnica za vino

Večji haloški vinogradniki so pred dvema letoma ustanovili Vinarsko zadrugo, ki deluje po načelih socialnega podjetništva, njeni člani so tudi občine, tudi občini Videm in Majšperk. Vključeni vinogradniki obdelujejo več kot 220 hektarjev vinogradov, kar je približno tretjina vseh vinogradniških površin na tem gričevnatem območju. Letošnjo jesen bodo iz Francije dobili 250 tisoč evrov vredno mobilno polnilno linijo za vina, ki jo bodo lahko uporabljali vsi člani zadruge in jo posojali drugim vinarjem.

Doslej so izpeljali dva večja projekta, Vino Haloze 1 in 2. Prvi je služil predvsem oblikovanju blagovne znamke za kakovost vin iz Haloz (Vino Haloze) in so ga uspešno prijavili na razpis Lokalne akcijske skupine (Las) Haloze za denar iz skladov EU. V projektu so ob zadrugi sodelovali še Društvo vinogradnikov in sadjarjev Haloze, tudi kmetijsko-gozdarska zavoda (KGZ) Ptuj in Maribor.

Projekt Vino Haloze 2 je bil uspešen pri pridobivanju denarja iz evropskega sklada za regionalni razvoj. V njem so za kakovostnejše polnjenje vin v Franciji že kupili mobilno polnilno linijo za vina, ki je skupaj z vozilom vredna 250 tisočakov. Kot so nam sporočili iz zadruge, gre za najsodobnejšo polnilno linijo, ki jo bodo uporabljali vsi člani zadruge. Ker je mobilna, bodo njene storitve lahko tudi prodajali. Gre za tehnološko dovršeno polnilnico, kar pomeni večjo kakovost polnitev in doseganje višje storilnosti pri delu.

Naslednji koraki, bodo skupna nabava reprometirala za vinograde in kletarjenje ter embalaže in izdelava skupnega logotipa. O skupnem vinu za zdaj še ne razmišljajo, čeprav imajo nekaj zamisli tudi o tem. V zadrugi so ponosni, da je dejavnost združenih vinarjev dobro sprejeta tako na haloškem območju kot drugod.

Da bodo vedeli še drugi....

leave a reply