V letu 2019 nov prometni režim na Ptuju

Vzpostavitev novega prometnega režima po sanaciji dravskega mostu na Ptuju je dvignila precej prahu. Dolge kolone vozil predvsem na desni strani reke Drave kažejo, da morda ukinitev tretjega pasu na mostu ni bila najboljša rešitev. Pojavljajo se tudi novi predlogi, ki bi izboljšali pretočnost prometa in zagotovile varnost pešcev ter kolesarjev.

Priložnost, ko se je urejal most, so izkoristili še za eno spremembo: ukinitev tretjega pasu za voznike motornih vozil, ki so ga po novem namenili kolesarjem. A kot se je pokazalo, jih je na tej relaciji precej malo. Je pa zato toliko več zastojev, predvsem v času prometnih konic.

Gradnja krožišča načrtovana v 2019

Po podatkih Direkcije RS za Infrastrukturo so povedali, da je idejna zasnova ureditve krožišča na Ormoški cesti na Ptuju izdelana. V nadaljevanju bo projektant mestne občine Ptuj izdelal prometno analizo, ki bo podlaga za izbor optimalne variante, ki bo izhodišče za izdelavo projekta za izvedbo.

Med drugim so povedali, da začasno montažno krožišče opravlja svojo funkcijo, bo pa v fazi izdelave projektne dokumentacije za stalno krožišče na Minoritskem trgu preverjena optimalna ureditev za zagotovitev ustrezne prometne varnosti in pretočnosti prometa. Gradnja je načrtovana v letu 2019, ocenjena vrednost investicije pa še ni znana.

Da bodo vedeli še drugi....

leave a reply