V Mariboru bo mogoča souporaba koles

Leta 2015 je mariborska občina sprejela Celostno prometno strategijo in v skladu s tem zadnja leta tudi deluje. In ravno zato, je v mesecu maju objavila javni razpis za izbiro zasebnega partnerja za javno-zasebno partnerstvo pri projektu vzpostavitve in obratovanja sistema izposoje/souporabe koles.

Razpis Mestne občine Maribor je bil sestavljen tako, da so v 1. fazi pridobivali ponudnike, ki so ekonomsko in tehnično zainteresirani za sodelovanje.

Na razpis sta se prijavila 2 ponudnika, vendar sta bili njuni ponudbi nepopolni, zato so ju na mariborski občini pozvali k dopolnitvi vlog.
Vrednost projekta vzpostavitve in obratovanja sistema izposoje/souporabe koles je ocenjena na 2,3 milijona evrov.

V začetni fazi se načrtuje postavitev postajališč predvsem v starem mestnem jedru, šlo pa bi za izposojo navadnih koles. Sistem izposoje bo enostaven, prilagojen vsem starostnim skupinam in uporabnikom.

Namen vzpostavitve takega sistema je predvsem spodbujanje trajnostne mobilnosti. In tako bodo kolesa na voljo tako stalnim uporabnikom kot tudi občasnim obiskovalcem, ki bodo ta kolesa lahko uporabljali na 123 kilometrih kolesarskih poti, kolikor jih je trenutno v Mestni občini Maribor.

Da bodo vedeli še drugi....

leave a reply

NET TV mobile

FREE
VIEW