Obljube v obnovah šol

V mariborskih osnovnih šolah je od včeraj spet zelo živahno. Prvič je šolski prag prestopilo okoli 890 otrok. So pa že štiri šolska leta generacije številčno približno enake, pred tem so bile letno za cca. 100 otrok nižje. V šolskem letu 2017/2018 pa je obiskovalo prvi razred, po podatkih iz septembra 2017, 968 učencev v 64 oddelkih. Vseh učencev je bilo 8.204 v 411 oddelkih.

Tudi občina naj bi letos poskrbela za boljše pogoje vzgoje podmladka. V preteklem letu so namreč investirali v obnovo fasade in zunanje ograje OŠ Bojana Ilicha, v OŠ Tabor I pa še vedno poteka obnova telovadnice s sanitarijami, garderobami in umivalnicami. V sklopu investicijskega vzdrževanja so na ostalih osnovnih šolah porabili 436.195 eur. Obljubljajo pa 2,5 milijonsko investicijo na OŠ Janka Padežnika v naslednjih dveh letih.

Preventivna akcija Varna šolska pot

Ob začetku šolskega leta je bolj aktivno mariborsko redarstvo, saj v prvih dneh septembra izvajajo preventivno akcijo Varna šolska pot. Ob tem bodo redarji poskrbeli za preventivne dejavnosti v bližini osnovnih šol. Akcije so bodo izvajale v jutranjem času, od 7.00 do 9.00 in v popoldanskem času, od 12.00 do 15.00.

Da bodo vedeli še drugi....

leave a reply