V Mariboru še vedno pijemo dobro vodo

Mariborski vodovod je pred dnevi na svoji spletni strani objavil Letno poročilo o zdravstveni ustreznosti in varnosti pitne vode v letu 2018 na oskrbovalnih območjih Mariborskega vodovoda. Omenjeno poročilo, ki ga je za Mariborski vodovod pripravil Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, predstavlja pregled rezultatov preskušanja mikrobioloških in fizikalno – kemijskih parametrov in terenskih meritev na območjih, ki jih s pitno vodo oskrbuje Mariborski vodovod.

Zahteve, ki jih mora izpolnjevati pitna voda, z namenom varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi učinki zaradi kakršnegakoli onesnaženja pitne vode, so predpisane v Pravilniku o pitni vodi. Izvajalec analize pitne vode je ugotovil, da je bila pitna voda, ki jo zagotavlja Mariborski vodovod, v letu 2018 zdravstveno ustrezna in varna za pitje.

Dezinfekcija vodovodnega omrežja na celotnem omrežju Maribora

Preberi več…

V letu 2018 je bilo odvzetih več kot 2000 vzorcev pitne vode

Mariborski vodovod izvaja oskrbo s pitno vodo v 15-ih občinah. Lansko leto so bila odvzemna mesta za vzorčenje pitne vode na območju občin Benedikt, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Maribor, Miklavž, Pesnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Sveta Ana, Šentilj, Sveta Trojica, Sveti Jurij in Gornja Radgona. V okviru notranjega nadzora je bilo skupno odvzetih 2260 vzorcev pitne vode za mikrobiološka preskušanja in 100 vzorcev vode za fizikalno – kemijska preskušanja.

Skladnost pitne vode se je spremljala v vodnjakih, črpališčih, zajetjih pitne vode, vodooskrbnih objektih in na mestih uporabe omenjenih občin, v vodnjakih na Mariborskem otoku in na sistemu bogatenja podtalnice na Vrbanskem platoju. V letu 2018 se je vršil nadzor kakovosti pitne vode tudi na lokalnih sistemih za oskrbo s pitno vodo vodovoda Areh – Bellevue, Srednje, Duh na Ostrem Vrhu, Gaj nad Mariborom in Pivola – UKC.

Odstopanja v kakovosti pitne vode manj kot 5 odstotna

Odstopanja v kakovosti pitne vode glede na mikrobiološke parametre na posameznih odvzemnih mestih v letu 2018 znašajo 4,03 odstotka. Neskladnost pitne vode je bila nekoliko višja kot leta 2017, ko je bilo neustreznih vzorcev 3,2 odstotka. Odstopanja so posledica različnih dejavnikov, kot so neustrezno stanje internih inštalacij, visoke temperature vode v omrežju v poletnih mesecih, dotrajano vodovodno omrežje in posledično pogosti prelomi na omrežju, onesnaženje lokalnih nezaščitenih vodnih virov in centralni del sistema brez dezinfekcije.

Večina vzorcev je bila neskladnih zaradi prisotnosti koliformnih bakterij. Prisotnost E.coli v pitni vodi je bila ugotovljena pri treh vzorcih, prisotnost enterokokov je bila ugotovljena v enem vzorcu, tudi Clostridium perfringens je bil ugotovljen v enem vzorcu (Bresternica). Mariborski vodovod je sprejel ustrezne ukrepe za varovanje zdravja uporabnikov pitne vode.


Clostridium perfringens

Clostridium perfringens je bacil, ki tvori spore. V ugodnih pogojih tvori toksin (strup), ki povzroči zastrupitve z živili. Bacil je zelo odporen in lahko preživi tudi dezinfekcijo vode (kloriranje). Najpogosteje se pojavi zaradi starega fekalnega onesnaženja ali odplak.


V letu 2018 je bilo na omrežju celotnega sistema za oskrbo s pitno vodo Mariborskega vodovoda odvzeto 100 vzorcev za kemijska preskušanja. Neskladni so bili 3 vzorci, pri vseh je bil vzrok neskladnosti pH.

Mariborski vodovod je po odkritih neskladnostih izvedel ukrepe za odpravo nepravilnosti. Ponovna vzorčenja so potrdila uspešnost opravljenih ukrepov.

Da bodo vedeli še drugi....

leave a reply

NET TV mobile

FREE
VIEW