V Mariboru veliko pomanjkanje zdravnikov specialistov

V Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor, ki skrbi za okoli 200.000 prebivalcev zgornjega Podravja, primanjkuje zdravnikov specialistov na področju specialistične dejavnosti, kot so zobozdravstvo, psihiatrija, pulmologija, radiološka dejavnost, urologija in nevrologija. Prav tako je primanjkljaj na področju klinične psihologije.

Kot je poudaril pomočnik direktorja za zdravstveno nego Aleksander Jus so kadrovske luknje le v specialističnih dejavnostih –  primanjkuje jim pet zobozdravnikov, dva specialista psihiatrije, trije s področja pulmologije, trije za radiološke dejavnosti ter po eden za urologijo in nevrologijo. Na področju klinične psihologije bi potrebovali še dva zaposlena.

Pomanjkanje kadra se kaže v daljših čakalnih dobah

Najdaljše čakalne dobe imajo na področju specialistične dejavnosti v zobozdravstvenem varstvu, psihiatrične dejavnosti in deloma v okulistiki, tako zaradi pomanjkanja zdravnikov specialistov, kot tudi zaradi premajhnega obsega programa v teh dejavnostih.

Razlog, naj bi bil v slabem načrtovanju specializacij

Na ZD razlog za takšno stanje pripisujejo slabemu načrtovanju specializacij v državi in predlagajo “Ustrezno načrtovanje specializacij in ustrezno število diplomantov medicinskih fakultet v Ljubljani in Mariboru, ki bodo pokrili te specializacije.”

Potrebno bi bilo spodbujati študente medicine za specializacijo družinske medicine, ki je po besedah direktorja zavoda Jerneja Završnika morda tudi prezrta na obeh fakultetah. “V Sloveniji je preobremenjenost zdravnikov in vse, kar se dogaja okoli družinske medicine, pripeljalo do tega, da se ljudje prestrašijo in ne odločajo za to. Naša dolžnost pa je, da poskrbimo za vzdržno in stimulativno okolje, da se bodo ljudje spet začeli odločati za to zelo lepo specializacijo,” je povedal.

Da bodo vedeli še drugi....

leave a reply

NET TV mobile

FREE
VIEW