V Pesnici bodo sofinancirali čistilne naprave

Občina Pesnica je objavila javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav in rastlinskih čistilnih naprav. Sredstva za sofinanciranje so zagotovljena v proračunu Občine Pesnica za leto 2020 v skupni višini 35.000,00 EUR in se dodeljujejo upravičencem v obliki subvencij. Do denarja so upravičene fizične osebe, lastniki stanovanjskih objektov, s stalnim prebivališčem na območju Občine Pesnica.

V primeru izgradnje skupne male čistilne naprave ali skupne rastlinske čistilne naprave za več stanovanjskih objektov, je upravičenec dodelitve proračunskih sredstev lastnik zemljišča, na katerem je čistilna naprava zgrajena. Vlogo za sofinanciranje je možno oddati najkasneje do 16.10.2020 oziroma do porabe sredstev.

Da bodo vedeli še drugi....

leave a reply

NET TV mobile

FREE
VIEW