V Slovenski Bistrici želijo več električnih polnilnih postaj

Občina Slovenska Bistrica načrtuje postavitev štirih polnilnih postaj za električna vozila

Občina Slovenska Bistrica k sodelovanju vabi podjetja, ki jih zanima postavitev novih polnilnih postaj za električna vozila na njihovem zasebnem zemljišču. Nove polnilnice naj bi se nahajale na cesti med Slovensko Bistrico in Ložnico (2 polnilni postaji), v poslovno obrtni coni Slovenska Bistrica in na lokalni cesti od Industrijske cone Impol v smeri RTC Trije kralji.

Občina Slovenska Bistrica bo na štirih izbranih lokacijah vzpostavila polnilne postaje in s štirimi izbranimi vlagatelji, ki bodo s podpisom Pisma o nameri izkazali interes, sklenila pogodbo o souporabi električnih polnilnih postaj za obdobje 5 let. Po petih letih bo sovlagatelj pod dogovorjenimi pogoji lahko odkupil polnilno postajo.

Vlagatelj mora zagotoviti 24 urni dostop do polnilne postaje

Potencialni vlagatelji morajo razpolagati zemljiščem, ki se nahaja na eni izmed treh strateških lokacij in zagotoviti nemoten dostop do polnilne postaje. Vzpostaviti mora električni priključek minimalne moči 3x16A, zgraditi betonski temelj z električnim priključkom, zagotoviti dva parkirna mesta za polnjenje dveh vozil hkrati in vzpostaviti ustrezne prometne označbe.

Zasebni vlagatelj za obdobje 5 let prevzame strošek polnjenja vozil na polnilni postaji, pri čemer pa je ta lahko brezplačen ali pa se zaračuna v skladu s pogoji dobavitelja in lastnika polnilne postaje.

Vloge za sodelovanje pri postavitvi električnih postaj lahko vlagatelji Oddelku za gospodarstvo na Občini Slovenska Bistrica oddajo do 15. aprila.

Da bodo vedeli še drugi....

leave a reply