V Staršah podžupan deloval proti zakonu

 

V Staršah so imenovali nove člane nadzornega odbora javnega podjetja Gradnje Starše d.o.o. V preteklem obdobju so v odboru delovali podžupan Marjan Malek kot predsednik nadzornega odbora, svetnik Miran Zorin in Danilo Raušl, ki so ga imenovali delavci. Župan občine Starše Bojan Kirbiš je javno povedal, da je predsedniku Maleku in Zorinu potekel mandat, ni pa povedal, da je imenovanje predsednika nadzornega odbora protizakonito.

Po poročanju Štajerskega tednika je zanj že KPK pred časom ugotovila, da gre za neskladnost funkcij, a Maleka to ni odvrnilo od opravljanja funkcije. Nadzorni odbor ima v podjetju ključno vlogo – imenuje direktorja, opravlja nadzor nad poslovanjem, prevrja dokumentacijo in sprejema program dela itd.

Za las potrdili nove člane nadzornega odbora

Komisija je pozvala vse, da podajo predloge za funkcije v nadzornem odboru. Desus je predlagal Boštjana Mundo, podžupan Marjan Malek pa je predlagal Mirana Zorina. Od 13 svetnikov je imenovanje članov v nadzorni odbor potrdilo 7 svetnikov in soglasno odločilo, da bosta v prihodnjem obdobju o poslovanju podjetja odločala Munda in Zorin.

Da bodo vedeli še drugi....

Oddaj komentar

NET TV mobile

FREE
VIEW