V Sveti Ani polovico proračuna namenili za investicije

V občini Sveta Ana so eni redkih, ki že imajo potrjen proračun za leto 2019.

Predvideli so 2,8 milijona evrov za vse proračunske postavke, od tega bodo 1,3 milijona evrov namenili za investicije.

Številni evropski projekt

Ključen projekt je izgradnja pločnika v središču Svete Ane, ki ga v večini financira Direkcija za infrastrukturo. Projekt nameravajo nadaljevati spomladi, dela pa naj bi zaključili junija. A županstvo Svete Ane napoveduje številne druge projekte: “Pomemben projekt je tudi nadaljevanje kanalizacije s čistilno napravo. Nadaljevali bomo tudi s projektom priključevanja kolesarskih poti po Slovenskih Goricah, v okviru katerega načrtujemo izgradnjo 15 km kolesarskih poti. Dodatno bomo peljali projekte, ki so sofinancirani iz evropskih sredstev, naše lokalne akcijske skupine. Dodatno sodelujemo tudi pri projektu tranzitnega vodovoda Košaki – Počehova, na štirih odsekih pa vlagamo pa tudi v cestno infrastrukturo,” je pojasnil župan Svete Ane Silvo Slaček.

Da bodo vedeli še drugi....

leave a reply