V Vrtcu Ruše ni bilo resnih kršitev niti kaznivega dejanja

 

Kot smo že poročali je letos januarja anonimno pisanje pritegnilo veliko medijske pozornosti pri izvajanju vzgojno izobraževalnega programa v Vrtcu Ruše. Posledično je Inšpektorat RS za šolstvo in šport uvedel inšpekcijski nadzor nad delom Vrtca Ruše, policija pa je opravila kriminalistično preiskavo.

Zavod za šolstvo kršitev ne zaznava

Inšpektorat RS za šolstvo in šport je v marcu ravnatelju Osnovne šole Janka Glazerja Ruše, Ladislavu Pepelniku, poslal izvedensko mnenje Zavoda RS za šolstvo, ki večjih kršitev ne zaznava. Izvedenka Zavod za šolstvo, je v sklepnem mnenju navedla, da vzgojno izobraževalni proces poteka skladno z načeli Kurikuluma za vrtce, otrokom je zagotovljeno varno in spodbudno okolje. Zagotovljena jim je ustrezna podpora pri njihovih osnovnih bioloških in socialnih potrebah. Pedagoška komunikacija je v odnosu do otrok spoštljiva. Podano pa je bilo priporočilo, da se več pozornosti nameni dodatnemu usposabljanju strokovnih delavcev, na področju medsebojne komunikacije.

Privezovanje otrok je bila neustrezna dikcija

V izvedenskem mnenju je tudi izpostavljeno, da je bila uporabljena neustrezna dikcija »privezovanja otrok na stolček«, saj otrok s trakom ni bil privezan na stolček, temveč mu je trak preprečeval padec oziroma drsenje. Vrtec je tudi v tem primeru ustrezno ukrepal ter umaknil uporabo trakov, ter sedaj uporabljamo proti zdrsne podlage. Tak način zaščite otrok pred zdrsom s stolčka, je ustrezen, ni pa optimalen. Uporaba trip – trap stolčkov z dodatnim širšim zaklopom ni ustrezna, saj otrokom omejuje samostojnost pri prehranjevanju in vzgojno izobraževalnem delu pri mizah.

Policija: Ni bilo elementov kaznivega dejanja

V kriminalistični preiskavi zadeve, ki jo je usmerjalo Okrožno državno tožilstvo v Mariboru ni bilo prepoznanih elementov kaznivega  dejanja zanemarjanja mladoletne osebe. Zaradi tega je bila preiskava zaključena.

Da bodo vedeli še drugi....

leave a reply

NET TV mobile

FREE
VIEW