Veliko zanimanja za zemljišča v poslovni coni Lenart

Občini Lenart so na Ministrstvu za gospodarski razvoj odobrili dodatna sredstva za sofinanciranje širitve poslovno-industrijske cone.

Vrednost celotnega projekta znaša dobrih 314 tisoč evrov. Evropska unija bo sofinancirala nekaj manj kot 174 tisoč evrov, država pa slabih 58 tisoč evrov. Iz občinskega proračuna bo šlo nekaj več kot 82 tisoč evrov.

Občina je tudi že podpisala pogodbo z izvajalcem del – Komunalo Slovenske gorice. Gradbena dela bodo končana predvidoma do konca avgusta letos. Zgrajena bo celotna komunalna infrastruktura, ceste, pločniki, vodovod, kanalizacija, elektrika in javna razsvetljava, kar bo omogočalo gradnjo novih poslovnih in industrijskih objektov na površini približno 5 hektarjev.

Župan občine Lenart, Janez Kramberger, je prepričan, da je širitev tega območja dobrodošla, saj je  interes za nakup zemljišč velik, potrebe za širitev trga dela pa velike: »Prioritetno je, da zagotavljamo delovna mesta in smo zadovoljni, če pridejo investitorji, ki lahko ponudijo kvalitetna delovna mesta, ki so boljše plačana od povprečja. Na tak način se tudi ta gospodarski cikel vrti, da imajo ljudje službo, primerno plačo in potem je zadeva rešena in urejena. Imamo ugodno ceno – 20 evrov z DDV-jem za kvadratni meter. V primerjavi z drugimi okolji je to ugodno. In sama lega tudi te industrijske cone je primerna. Občina s tem nič ne zasluži in tudi ni namen, da bi s tem služili. Pripeljati želimo dobre investitorje, ki bodo ljudem nudili dobre službe,« je povedal župan občine Lenart Janez Kramberger.

Da bodo vedeli še drugi....

leave a reply