Za potrebe mariborskega letališča bodo krčili okoliški gozd

Širitev mariborskega letališča po javni razgrnitvi državnega prostorskega načrta dviguje vse več prahu. Podaljšanje letališke steze načrtuje posek gozda tik ob avtocesti, to pa krajane skrbi predvsem zaradi vetrne zaščite, ki jo zagotavlja drevje. Še več pomislekov pa nastaja ob vnovični napovedi nadomeščanja kmetijskih zemljišč – skupno bi jih bilo treba nadomestiti več kot 200 hektarjev.

Na Kidričevem bomo posekali 100 hektarjev

100 hektarjev zemlje naj bi nadomestili s posekom v občini Kidričevo, kjer se že pripravljajo na posek dela gozda zaradi Magne. Župan Anton Leskovar pravi, da se bodo pogovarjali v primeru, da se bo navozilo rodovitno zemljino. Moti pa jih, da bo ta zemljišča na koncu najverjetneje upravljala Perutnina Ptuj, ki je v tuji lasti. Ni pa težava zgolj v kmetijskih zemljiščih. Predstavnica pobude Miklavž Simona Marko pravi, da to okolje napovedanega letališča ne potrebuje. Kot posebej sporno pa navaja še hrup, onesnaženje okolja in ob več sto milijonski kitajski naložbi, tudi nenadzorovano nadaljnjo širitev.

Da bodo vedeli še drugi....

leave a reply