Za razvoj podeželja namenjenih 1,1 milijarde evrov

Do leta 2020 je država za razvoj koncepta pametnih vasi in s tem razvoja podeželja namenila 1,1 milijarde evrov. Sredstva so namenjena predvsem izgradnji širokopasovnih omrežij na podeželju, spodbujanju socialne vključenosti, zmanjšanju revščine in gospodarskemu razvoju podeželskih območjih ter razvoju kmetij in podjetij. Kot je povedal odhajajoči premier Miro Cerar, Slovenija že sledi ciljem koncepta pametnih vasi, tako v okviru kmetijske kot kohezijske politike.

 

Evropski poslanec Franc Bogovič, ki je bil v zadnjem letu ambasador projekta Pametne vasi, tudi nekdanji kmetijski minister, pa opozarja na prednosti, slabosti in hkrati potenciale slovenskega kmetijstva: »Zagotovo je treba vedeti, da imamo relativno majhno kmetijstvo. Imamo majhne kmetije, ki nikoli ne bodo zmogle tekmovali s tistimi največjimi pridelovalci hrane v količini in pa v obsegu proizvodnje. Tem izdelkom  moramo dati vedno več dodane vrednosti. Zato je ključno, da gradimo tam, kjer imamo prednost v primerjavi z ostalimi državami, na kvaliteti hrane, da poizkušamo to kvalitetno hrano povezati tudi s kulinarično in turistično ponudbo, zdravilno ponudbo ter znati povezati pridelovalca s končnim potrošnikom in prodati čim več dodane vrednosti tem enostavnim produktom. Mislim, da je prišel čas, ko je potrebno na podeželski prostor gledati širše – eno je imeti čim boljšo osnovno kmetijsko dejavnost in s tem omogočiti razvoj kmetij, bodisi da se poveča delovanje kmetij in da imajo v osnovni dejavnosti dovolj zaslužka, bodisi iskati priložnosti v teh dopolnilnih dejavnostih in najti zaslužek na podeželju zunaj same kmetijske dejavnosti.«

Da bodo vedeli še drugi....

leave a reply