Začela so se pripravljalna dela za zožitev Kardeljeve ceste

Danes bodo delavci mariborskega Nigrada začeli pripravljati teren za načrtovano zožitev vozišča Kardeljeve ceste iz štirih prometnih pasov v dva pasova. Dela v več fazah naj bi bila končana do konca novembra, od križišča s Cesto proletarskih brigad do Streliške ceste pa bodo uredili več kot 100 parkirnih mest.

Urejene parkirne površine in umirjen promet

Na odseku med Cesto proletarskih brigad in Livadno ulico bodo naredili pet prometnih otokov za umirjanje prometa in uredili 62 parkirnih mest, 3 parkirna mesta za invalide in 2 dostavni mesti. Na odseku med Livadno ulico in Knafelčevo ulico bodo uredili 18 poševnih parkirnih mest, 2 dostavni mesti in 1 parkirno mesto za invalide. Na nasprotni strani pred gostinskim lokalom in drugimi poslovnimi subjekti bo 11 poševnih parkirnih mest, eno parkirno mesto za invalide in dve dostavni parkirni mesti.

Na odseku med Knafelčevo ulico in Antoličičevo ulico nameravajo urediti 5 prometnih otokov in kratek levo zavijalni pas na parkirišče pred bloki. Na navedenem delu bodo uredili 24 vzdolžnih parkirnih mest. Na odseku od Antoličičeve ulice do Borštnikove ulice bodo uredili 16 vzdolžnih parkirnih mest, 2 dostavni parkirni mesti, 2 dodatni stojni mesti za potrebe šolskega avtobusa in 3 parkirna mesta za starše otrok, ki pripeljejo otroke v šolo. Uredili bodo tudi 2 stojni mesti za TAXI, v navedenem območju pa bo hitrost omejene na 30km/h.

Investicija je vredna 183.000 evrov, rok za izvedbo del pa je 30. november.

leave a reply