Zadnji poskus?

Projekt rešitve prostorske stiske osrednje enote Mariborske knjižnice, ki sedaj domuje na Rotovžu, se vleče kot jara kača. Vse bolj se zdi, da postaja izvedba projekta lakmusov papir aktualnega župana dr. Andreja Fištravca in njegove najožje ekipe.

Iz gradiva, ki ga je za prihodnjo sejo mestnega sveta objavila občina, izhaja, da bi knjižnico, če bodo mestni svetniki soglašali, preselili v nedokončan objekt propadlega MTB-ja. Gre za poslovni kompleks Centrum, ki je v večinski lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, manjši delež na nepremičnini pa ima Tima holding.

Investicijo na občini ocenjujejo na dobrih 13 milijonov evrov. Kar najbolj bode v oči v Dokumentu identifikacije investicijskega projekta pa je to, da je edini financer Mestna občina Maribor. Občina naj bi finančne vire zagotovila v treh proračunih, začenši z letošnjim. Projekt pa naj bi bil končan do leta 2020.

Da bodo vedeli še drugi....

leave a reply