ZD Tabor in Tezno naslednje leto?

Naslednje leto naj bi dotrajano zdravstveno postajo v Jezdarski ulici na Taboru nadomestila sodobna, in prostornejša zgradba, v kateri bo tudi več ambulant kot doslej. Osem mesecev kasneje naj bi se pričela graditi tudi zdravstvena postaja Tezno. Ob projekta pa sta ocenjena na skoraj 10 milijonov evrov.

Mariborska občina pripravlja projekt za gradnjo Zdravstvene postaje Tezno, ki deluje v zelo dotrajanih prostorih. Arhitekturni natečaj je v pripravi, do jeseni 2021 pa bo zbrana vsa potrebna dokumentacija.

Načrtujejo tudi nadomestno gradnjo zdravstvene postaje Tabor. Poleg tega, daje stara stavba iz 60. let prejšnjega stoletja v Jezdarski ulici Maribor energetsko neučinkovita, so prostori tudi dotrajani in pretesni.

Ambulante družinske medicine zdravstvene postaje Tezno se trenutno nahajajo v dotrajanem objektu pri industrijski coni Tezno, ki ga lastnik Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) želi prodati.

Vrednost investicije v novo zdravstveno postajo Tabor je ocenjena na približno 4,2 milijona evrov. To leto je namenjeno pripravljanju dokumentacije in pridobivanju dovoljenj. Projekt gradnje zdravstvene postaje Tezno bil po interventnem koronavirusnem zakonu uvrščen med tako imenovane pomembne državne investicije, vrednost izgradnje pa je ocenjena na okoli 5,5 milijona evrov.

Zdravstveni dom se namerava širiti tudi v prihodnje. Razlog za to pa je nižanje normativa glavarinskih količnikov, torej vrednotenje bolnikov glede na starost, ki jih lahko obravnava izbrani zdravnik. Z letom 2025 bodo ti dosti nižji (sedaj je meja 1895 glavarinskih količnikov na zdravnika, po letu 2025 naj bi bilo to število 1500), kar po besedah direktorja Zdravstvenega doma Maribor pomeni 18 novih ekip družinske medicine.

Da bodo vedeli še drugi....

Oddaj komentar

NET TV mobile

FREE
VIEW