ZEG Magni prižgal zeleno luč

Zveza ekoloških gibanj Slovenije in Občina Miklavž na Dravskem polju brez pritožbe na okoljevarstveno dovoljenje Magni

Zveza ekoloških gibanj Slovenije, eden izmed treh stranskih udeležencev v postopku pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja za podjetje Magna Steyer, d.o.o., se na izdano okoljevarstveno dovoljenje za napravo Magna Nukleus ne bo pritožilo.

ZEG je v postopku javne obravnave osnutka okoljevarstvenega dovoljenja zahteval, da naj se za kontrolo meteornih voda postavijo dodatna merilna mesta za vode, ki se iztekajo direktno v podtalnico, da se lahko dovolj hitro ugotovijo eventualna onesnaženja podzemnih voda in tal. Ker je Magna v hoški lakirnici zagotovila povečan nadzor na ožjem vodovarstvenem območju v ZEG ocenjujejo, da je bilo njihovi zahtevi po večji skrbnosti nad emisijami in varovanjem podtalnih voda in kakovosti tal zadoščeno.

V ZEG so ob tem še zahtevali, da je zaradi možnih vplivov emisij prahu in niklja v ozračje sedanje dovoljenje potrebno popraviti z vrednostmi, ki jih Magna Stayer dosega v drugih primerljivih obratih, predvsem v obratu v avstrijskem Gradcu. V Magni so obljubili, da bodo po prejetju okoljevarstvenega dovoljenja na Arso vložil zahtevo po spremembi emisijskih zahtev v ostrejše pogoje. V ZEG sicer od Magne zahtevajo, da zahtevo za ostrejše pogoje izpusta emisj v ozračje na Arso vloži najkasneje v roku enega leta od začetka proizvodnje.

Občina Miklavž na Dravskem polju brez pritožbe. Kako dalje?

Novi župan občine Miklavž na Dravskem polju Egon Repnik je že pred dnevi povedal, da pritožbe na okoljevarstveno dovoljenje ne bo vložil. Od treh stranskih udeležencev v postopku je pritožbo tako vložilo le združenje ROVO, ki s pritožbo izpodbija izdano okoljevarstveno dovoljenje. Pritožba, ki sta jo podpisala predsednik združenja Zlatko Resman in član UO Gorazd Marinček kot glavni razlog za ničnost dovoljenja navaja kršitev 69. člena zakona o vodah, ki prepoveduje kakršnokoli rabo ali skladiščenje nevarnih snovi na vseh vodovarstvenih območjih.

Celotna vsebina pritožbe:

O pritožbi združenja ROVO bo odločalo Ministrstvo za okolje in prostor, odločitev pa mora sprejeti v roku dveh mesecev od prejema pritožbe. V primeru zavrnitve pritožbe so v ROVO sicer že napovedali tožbo na Upravnem sodišču RS, obrnili pa se bodo tudi na Varuhinjo človekovih pravic.

Bo prišlo do zamud?

Po prvotnih načrtih naj bi v Magni že prihodnji mesec zagnali testno proizvodnjo, mesec kasneje pa naj bi stekla še redna proizvodnja. V Magni sicer zagotavljajo, da vložena pritožba njihovih načrtov ne spreminja, v praksi pa se bo začetek redne proizvodnje najbrž še nekoliko zavlekel.

Da bodo vedeli še drugi....

leave a reply