Zelena luč za novo javno podjetje Mestne nepremičnine

Ponedeljkov sklic izredne seje Mestne občine Maribor je že pred začetkom vzbujal pomisleke nekaterih mestnih svetnikov. Točke dnevnega reda so bile javno znane, a vendar so vseeno vsebovale nekaj skrivnostnih podatkov. Zato je bilo že v naprej znano, da bosta prvi dve točki dnevnega reda obravnavani za zaprtimi vrati. Po županovih besedah je tajnost zahteval eden od partnerjev, s katerimi sklepajo posel. Prvi, ki so zapustili prostore dvorane Rudolfa Maistra so bili mestni svetniki Nove ljudske stranke

Svetniki Nove ljudske stranke se na sejo niso vrnili, drugače je bilo s svetniki SDS in Liste župana Andreja Fištravca.

Po 20 minutni predstavitvi predlogov za odkup stavbne pravice ta tržnico, ki je trenutno v zasebni lasti za zaprtimi vrati je javnost lahko spremljala nadaljevanje izredne seje. Po razpravi so z 22 glasovi za in 2 proti mestni svetniki podali soglasje k temu poslu, ki je ocenjen na 2,5 mio evrov plus DDV, če se nakup izvede do 31.12.2019 oz. 40 tiskočakov več, če bo posel izveden do 31. Januarja 2020. Po seznanitvi s pismom o nameri za nakup glede Gostilne pri treh ribnikih in razpravi so mestni svetniki to potrdili s 23 glasovi za in 3 proti. Kupnina znaša 495.000 evrov plus DDV, pri čemer mora biti 10% kupnine plačane ob izdaji sklepa o soglasju za nakup nepremičnine, preostanek pa najkasneje do 30. Aprila 2020. Oba posla pa namerava občina izvesti preko družbe Mestne nepremičnine, katere ustanovitev so svetniki potrdili s 21 glasovi za in 2 proti.

Z rebalansom proračuna za leto 2019 so zagotovili tudi sredstva za osnovni kapital novoustanovljenega podjetja v višini 550.000 eurov. Gre za prerazporeditev s postavk, na katerih so ostala neporabljena sredstva: 250.000 eur iz postavke dolgoročnih obresti, 200.000 eur iz ukrepov za spodbujanje gospodarstva in 100.000 eur neizvedenih EU projektov.

Izredno sejo so mestni svetniki sklenili z razpravo o pokrivanju izgube Športnih objektov Maribor. Mestni svetniki so z 25 glasovi za in 0 proti potrdili predlog za pokritje tekočega presežka odhodkov nad prihodki za leto 2019 v vrednosti od 270.000 do 300.000 evrov. Ob tem pa mora direktor ŠOM najkasneje do 31. Januarja 2020 pripraviti akcijski načrt po posameznih športnih objektih in generalni načrt trženja in tržnega potenciala Športnih objektov Maribor.

Da bodo vedeli še drugi....

leave a reply

NET TV mobile

FREE
VIEW