Znani dobitniki Glazerjeve nagrade in Glazerjevih listin

Odbor za podelitev Glazerjevih nagrad: Bogdan Čobal s svojo slikarsko ustvarjalnostjo, grajeno z enovito kakovostno močjo pomembno prispeva k intelektualni in kulturni podobi Maribora.

Glazerjeve nagrade, poimenovane po slovenskem pesniku Janku Glazerju, ki je večino svojega ustvarjalnega življenja preživel v Mariboru, so priznanja Mestne občine Maribor za življenjsko delo ali za posamične vrhunske dosežke na področju kulture. Vsako leto se lahko podelijo Glazerjeva nagrada za življenjsko delo ter največ tri Glazerjeve listine za pomembne dosežke v krajšem časovnem obdobju ali za večletno delo pri posredovanju kulturnih vrednot in spodbujanju kulturnega življenja v Mestni občini Maribor.

Letošnji prejemnik Glazerjeve nagrade za življenjsko delo po mnenju odbora za podelitev Glazerjevih nagrad s svojo polstoletno intenzivno prisotnostjo v likovnem življenju Maribora in Slovenije navdušuje širšo javnost z izjemnim slikarskim opusom. “V svojem umetniškem delovanju vedno sledi likovnim novostim, ki so vedno podkrepljene z likovno-teoretskimi raziskavami in poleg slikarstva zelo uspešno ustvarja tudi v grafiki. Kompozicije njegovih del so jasno zastavljeni geometrijski sistemi z intenzivnimi vdori svetlobe, grajeni z energično slikarsko gesto. Njegove slikarske cikle prepoznamo kot zaključene, vendar med seboj navezujoče se ustvarjalne faze,” so odločitev o nagrajencu pojasnili v odboru.

Čobal je aktiven član DLUM, kjer je vrsto let opravljal različne funkcije v društvenih organih in si neprestano prizadeval za uveljavitev društva kot reprezentančne organizacije, ki profesionalno zastopa interese članov, tudi v okviru državne Zveze Društev slovenskih likovnih umetnikov (ZDSLU). Ob tem je potrebno omeniti še Čobalovo širšo družbeno angažiranosti, še posebej, če upoštevamo bogat seznam njegovih polemičnih sporočil javnosti, ki pričajo o umetnikovi neposredni prizadetosti ob negativnih pojavih, na katere opozarja z ostrino misli in globino razumevanja različnih aktualnih problematik.

Kot uspešen učitelj in profesor je svoje likovno znanje in izkušnje predajal učencem v osnovi šoli, kasneje dijakom na srednji šoli in študentom na Pedagoški fakulteti in Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru. Ob svojem pedagoškem delu je v šolah je organiziral raznovrstne likovne prireditve in razstave, pri čemer je slušatelje vseh starosti spodbujal k širšemu razumevanju likovnih pojavov.

Podelitev Glazerjevih nagrad in listin bo 21. marca

Podelitev Glazerjevih nagrad in listin bo 21. marca v Minoritski cerkvi Lutkovnega gledališča Maribor, ko bodo poleg Čobala z Glazerjevimi listinami nagradili še Manico Klenovšek Musil, ilustratorko in avtorico otroških slikanic, pesnico Petro Kolmančič in dirigenta ter umetniškega vodjo Simona Krečiča.

Da bodo vedeli še drugi....

leave a reply